ConsulConsult
....riešenia v rozbúrenom mori podnikania
 
Dnes je ||Presný čas:
 
späť na hlavnú stránku
ConsulConsult, spol. s r. o.
konzultačná realitná a dražobná spoločnosť

Vitajte na prezentačnej stánke našej spoločnosti

Sme konzultačná, realitná a dražobná spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 2001.
Pre našich klientov poskytujeme služby v súlade s pravidlami profesijnej etiky a v čo možno najvyššej kvalite. Neustále pracujeme na zvyšovaní odborného vzdelania nášho tímu. Pracujeme s vysokým nasadením, dynamicky, flexibilne a diskrétne v zmysle zásady profesijnej mlčanlivosti.
Náš vzájomný vzťah s klientmi je založený na našich skúsenostiach a poznaní, že je nevyhnutné dokonale odhadnúť Vaše potreby.
Jasne formulujeme riešenia a vieme ich aj zrealizovať.
Dôvera klienta je pre nás zaväzujúca.
Dôsledná evidencia našich klientov a systém vnútornej informovanosti a kontroly v našej spoločnosti zabraňuje prípadnej možnosti vzniku konfliktu záujmov.
Cena našich služieb je vždy v priamej úmere s ich kvalitou.
V prípade, že Vás informácie o nás zaujmú, stretnite sa s nami osobne. Je to skutočne najlepší spôsob komunikácie a začiatok riešenia Vašich vecí.


Reality Podnikateľské
poradenstvo
Dražby Ďalšie
aktivity

Masarykova ul. č. 13
Prešov 080 01, SK
Tel.: +421 51 7356419, +421 918 158865
Fax: +421 51 7721505
E-mail: consul@kryha.sk, consulconsult@gmail.com
IČO: 36 47 37 91, DIČ: 2021583212
Zápis v OR OS Prešov, odd.: Sro, Vl. č.: 12893/P


mail správcovi, ©2006