PALŠA A PARTNERI

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

  

080 01 Prešov, Masarykova 13, SK

Telefón: +421 51 77 21 505

E-mail: palsa.ak@palsa.sk

IČO: 36 492 086

DIČ/IČ DPH: SK2021796909

 

Zápis v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 0842

Zápis v Obchodnom registri SR Okresného súdu Prešov, oddelenie Sro, vložka číslo 14784/P


Termín dohodnite vopred telefonicky.