„Následuj tých, ktorí hľadajú pravdu, ale uteč od tých, ktorý ju našli."

Charlie Chaplin 

VSTÚPTE

PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA bola založená na výkon advokácie ako slobodného povolania v roku 1998. Právne služby poskytujeme pre klientov v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v sporovej agende (právne zastupovanie pred súdmi Slovenskej republiky) a tiež v nesporovej agende (právne konzultácie a vypracovanie právnych rozborov, právnych stanovísk a súkromných zmlúv, ako aj posudzovanie návrhov zmlúv a dohôd).

 


PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA je pre väčší komfort klientov každoročne poistená nad obvyklý  rámec povinného profesijného poistenia advokáta.

 

JUDr. Patrik PALŠA (1970), je advokátom od roku 1998. Advokátsku skúšku úspešne absolvoval po povinnej odbornej päťročnej praxi advokátskeho koncipienta (1993 - 1998) v roku 1998. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1988 - 1993). Počas jednoročnej povinnej základnej vojenskej služby vykonával funkciu prokurátorského čakateľa Vojenskej obvodovej prokuratúry v Banskej Bystrici (1993 - 1994). Rigoróznu skúšku absolvoval v roku 1999.